Skip to main content

Lidmaatschap

Geïnteresseerd in onze vereniging? Fiets dan enkele keren vrijblijvend met ons mee. Iedere afdeling heeft een contactpersoon met wie je contact kan opnemen.

Contactpersonen

Jeugd/ jeugdgroepen:
Darko Lonink, bereikbaar via jeugd@ewv-hetoosten.nl

MTB groep:
Simone Rodenburg bereikbaar via mtb@ewv-hetoosten.nl

Wielrennen
Rob Koster of Ellen Scholten bereikbaar via wielrennen@ewv-hetoosten.nl

Of vul het aanmeldformulier in. 

Het lidmaatschap van EWV Het Oosten biedt vele voordelen zoals:

 • Eenmalige verstrekking tegen gereduceerde prijs van het clubwielershirt, te dragen bij clubtochten en trainingen
 • Deelname aan de trainingsavonden onder leiding van ervaren wegkapitein
 • Deelname aan clinics gegeven door professionele trainers
 • Gekwalificeerde en NTFU-opgeleide trainers bij de jeugdgroepen en de vrouwengroep Mountainbike
 • Gratis deelname aan de door onze vereniging georganiseerde tochten
 • Gratis deelname aan thema-avonden en workshops in de winterperiode
 • Deelname aan jaarlijkse Uitdaging voor het Oosten-tocht met na afloop een maaltijd en consumptie
 • Deelname tegen een zeer gereduceerd tarief aan het 3-daagse Sauerland-clubweekend
 • NTFU-lidmaatschap (t.w.v. € 40,-) met de volgende voordelen:
  • korting op inschrijfkosten van NTFU-toertochten
  • automatisch verzekerd tegen schade aan je fiets tot € 1000,-, zelf uit te breiden tot € 10.000,-. zie de voorwaarden: www.ntfu.nl/ondersteuning/verzekeringen
  • verzekerd tegen schade aan persoonlijke eigendommen tot € 350,-
  • verzekerd tijdens tochten en trainingsritten
  • verzekerd voor al je fietsen
  • verzekerd tijdens fietstochten in heel Europa
  • 6x per jaar het Fietssport Magazine
  • korting op trainingen en clinics van de NTFU

Contributie

De contributie bedraagt € 84,– per jaar voor alle leden. Hiervan wordt € 40,- afgedragen aan de NTFU. Nieuwe leden betalen eenmalig € 30,50 extra, namelijk € 25,00 voor een clubshirt en € 5,50 administratiekosten. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. EWV Het Oosten kent ook een XL-lidmaatschap voor nieuwe leden die zich in najaar aanmelden. Dit lidmaatschap geldt dan voor de rest van dat jaar en het volle jaar daarop. Het contributiebedrag is daarop aangepast.

Stichting Leergeld

Ouders met een bepaald minimum inkomen kunnen een vergoeding krijgen om hun kinderen toch te laten sporten. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van geschikte sportkleding. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld.

Verlenging en opzegging

De wetgeving met betrekking tot abonnementen en lidmaatschappen is per 1 december 2011 veranderd. Vanaf deze datum is het stilzwijgend verlengen verboden tenzij. Ook is de opzegtermijn teruggebracht tot maximaal 3 maanden. De uitzondering “tenzij….” houdt in dat de wet voor sportverenigingen een uitzondering maakt. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap met een jaar blijft voor ons bestaan, tenzij je als lid dit lidmaatschap aantoonbaar (dus niet mondeling) opzegt. Bij deze opzegging is dan wel de (in de statuten vastgelegde) voorwaarde van kracht dat de contributie voor het gehele jaar verschuldigd blijft. Voor de vereniging geldt daarbij de voorwaarde dat zij deze (opzeggings) informatie eenvoudig dient te verschaffen via website en/of nieuwsbrief.

Opzegging van het lidmaatschap kan gebeuren tegen het einde van het verenigingsjaar en met in acht name van een opzegtermijn van minimaal één maand. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele lopende jaar verschuldigd.