Skip to main content

Organisatie

Bestuur

 • Vacature

  Voorzitter 

 • Simone Rodenburg

  Secretaris en Technische commissie

 • Marleen Jager

  Penningmeester

 • Marrianne van den Berg

  Bestuurslid, Ledenadministratie en PR-commissie

 • Darko Lonink

  Bestuurslid, Jeugdcommissie en Activiteitencommissie

 • Ineke Mulder

  Secretaris en Activiteitencommissie

Het meeste recente Beleidsplan van EWV Het Oosten vind je hier (PDF).

Voor vragen aan het bestuur kan je contact opnemen met de secretaris: secretaris@ewv-hetoosten.nl.

Commissies

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie verzorgt alle taken en activiteiten voor de jeugd. Het jeugdbeleidsplan vind je hier. Meer informatie over jeugdactiviteiten is te vinden onder Groepen, tabblad jeugd. Vragen over de jeugdcommissie: jeugd@ewv-hetoosten.nl

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert verschillende activiteiten voor de leden van de vereniging. Het is belangrijk  dat de leden zich betrokken en thuis voelen binnen onze vereniging.  Ieder jaar wordt een fietsweekend in Sauerland georganiseerd. Aan het begin en het eind van het wielerseizoen wordt een gezamenlijke tocht gefietst met een afsluitende borrel/ BBQ. Ook rijden we samen elk jaar de clubtocht  Uitdaging van het Oosten. In de wintermaanden organiseert de commissie op de 1e maandag van de maand thema avonden. Alle  activiteiten zijn te vinden in de agenda. Wil je meer weten over onze activiteiten, mail dan naar activiteiten@ewv-hetoosten.nl

Technische commissie

De vereniging groeit, en meer leden betekent niet alleen meer gezelligheid, maar ook een grotere diversiteit in wat de leden verwachten van trainingen en toertochten. De technische commissie heeft als doel om te zorgen dat er voor elk clublid geschikte trainingen en toertochten zijn, ongeacht of je nu fanatiek wilt trainen of juist gezellig wilt toeren. 
Wil je meer weten over het takenpakket van de technische commissie, of heb je tips of goede ideeën ? Mail naar wielrennen@ewv-hetoosten.nl of naar mtb@ewv-hetoosten.nl

PR-commissie

De PR-commissie houdt zich bezig met alle  PR- en sponsoractiviteiten binnen de vereniging.  Interesse om sponsor worden? Mail dan naar secretaris@ewv-hetoosten.nl

Voor geïnteresseerde sponsors is beschikbaar:

Pakket E Naamsvermelding conform uw huisstijl op kleding, website en in daarvoor geschikte publiciteits-uitingen zoals briefpapier, advertenties en persberichten. €1500,- per jaar, met een minimale duur van 5 jaar.

Pakket V Naamsvermelding conform uw huisstijl op mouwstukken of achterzak van het clubfietsshirt, website en in daarvoor geschikte publiciteitsuitingen zoals briefpapier, advertenties en persberichten. €750,- per jaar, met een minimale duur van 5 jaar.

Ook is het mogelijk om een reclamebord langs de MTB baan te plaatsen.

Kledingcommissie

De kledingcommissie onderhoudt de contacten met onze leverancier Bioracer en zorgt voor de samenstelling van het kledingpakket. Heb je vragen over de clubkleding kun je mailen naar: kleding@ewv-hetoosten.nl.

Onderhoud MTB routes

Het onderhoud van de MTB route Enschede-Zuid wordt door EWV het Oosten gedaan. Meldingen over de MTB route kunnen gemaild worden naar: mtbonderhoud@ewv-hetoosten.nl.

Vertrouwenspersoon

Elk lid of vrijwilliger van EWV Het Oosten kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over overschrijding van gestelde gedragsregels voor vrijwilligers of vermoedens daarover wil spreken. Ook wanneer binnen de algemene geldende basis- omgangsregels grenzen worden overschreden, getracht is dit met betrokkenen te bespreken en dit onvoldoende tot een veilige sportomgeving van een ieder geleid heeft, kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de vereniging:  vertrouwenspersoon@ewv-hetoosten.nl.