Organisatie

Bestuur en commissies:  
Op deze pagina vind je bij wie je voor welk onderwerp terecht kunt.

Bestuur

 • Ger Vergeer

  Voorzitter

 • Kees Lems

  Secretaris en activiteitencommissie, PR&communicatiecommissie

 • Marleen Jager

  Penningmeester

 • Marrianne van den Berg

  Bestuurslid, vrouwencommissie, PR&communicatiecommissie

 • Darko Lonink

  Bestuurslid, jeugdcommissie en activiteitencommissie

 • Dominique Hendriks

  Stagiaire bestuurslid

Voor vragen aan het bestuur kan je contact opnemen met de secretaris: secretaris@ewv-hetoosten.nl

Commissies

Jeugdcommissie

Deze commissie verzorgt alle taken en activiteiten voor de jeugdafdeling.

Leden van deze commissie zijn Darko Lonink en Eric Meijer. Meer informatie over de jeugdactiviteiten is te vinden onder de jeugdafdeling of voor vragen: jeugd@ewv-hetoosten.nl

Activiteitencommissie

Deze commissie zorgt voor verschillende activiteiten om de samenhang en het sociale aspect binnen de vereniging te vergroten. Jaarlijks organiseren we een wegtoertocht en een veldtoertocht die in de landelijke NTFU kalender zijn opgenomen. Eind mei is er jaarlijks het Sauerland weekend. Dit is een super gezellig weekend voor onze leden. Ook rijden we elk jaar de clubtocht Uitdaging van het Oosten. In de wintermaanden verzorgt de commissie op de 1e maandag van de maand een thema-avond. Ook organiseren we jaarlijks een maatschappelijke activiteit. Ieder jaar brengt onze vereniging op 5 mei het Bevrijdingsvuur naar Enschede. Onze activiteiten zijn te vinden in de agenda.

Leden van de activiteitencommissie zijn Darko Lonink, Theo Troost, Alwy Huisman, Huub Thien, Cor van Rijnsoever, Kees Lems, Lammie Steffens en Judith ten Cate. Wil je meer weten over onze activiteiten, mail dan naar activiteiten@ewv-hetoosten.nl.

Vrouwencommissie

De vrouwencommissie stimuleert en promoot het vrouwenfietsen, organiseert clinics voor vrouwen en vrouwenborrels.

Leden van de vrouwencommissie zijn Marrianne van den Berg, Truus Bomkamp, Saskia Baas, Ineke Mulder, Judith ten Cate. Voor meer informatie mail naar: vrouwen@ewv-hetoosten.nl

PR & Communicatie

Deze commissie houdt zich bezig met het onderhoud van de website en PR van de vereniging. Heb je vragen of ideeën of kom je een nieuwsitem tegen waarvan je vindt dat we daar aandacht aan moeten besteden, geef dit dan door.

De leden zijn Marrianne van den Berg, Hédwig Berkel, Kees Lems, Huub Thien en Manon Bijsterbosch. Je kunt met hen contact opnemen via pr-communicatie@ewv-hetoosten.nl

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie moet nog nader ingevuld worden. Een aantal leden van het bestuur onderhoudt nu de contacten met de sponsoren. We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen in de sponsorcommissie. De werkzaamheden bestaan uit het werven van sponsoren, het onderhouden van de contacten met de sponsoren, het opstellen van sponsorcontracten.

Sponsor worden? Mail dan naar sponsorcommissie@ewv-hetoosten.nl

Kledingcommissie

De leden van de kledingcommissie onderhouden de contacten met onze leverancier Bioracer. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de samenstelling van ons kledingpakket.

Wendy Martens, Theo Troost en Gerard Scharstuhl maken deel uit van de kledingcommissie. Heb je vragen over de clubkleding kun je mail naar: kleding@ewv-hetoosten.nl

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Gerard Scharstuhl. Informatie over het lidmaatschap bij EWV het Oosten kun je hier vinden. Voor direct contact kun je mailen met ledenadministratie@ewv-hetoosten.nl

Onderhoud ATB routes

Het onderhoud van de ATB routes Enschede-Zuid wordt door EWV het Oosten gedaan. Het email adres is: mtbonderhoud@ewv-hetoosten.nl

Vertrouwenspersoon

Elk lid of vrijwilliger van EWV Het Oosten kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over overschrijding van gestelde gedragsregels voor vrijwilligers of vermoedens daarover wil spreken. Ook wanneer binnen de algemene geldende basisomgangsregels grenzen worden overschreden, dit getracht is tussen de betrokkenen te bespreken en dit onvoldoende tot een veilige sportomgeving van een ieder geleid heeft, kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de vereniging: Hanny Toebes vertrouwenspersoon@ewv-hetoosten.nl

ATB EWV Het Oosten
Kienhuis Hoving
Ten Tusscher
Rabobank