Skip to main content

Privacyverklaring

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van EWV Het Oosten. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we door het lidmaatschap van onze vereniging verkrijgen. EWV Het Oosten voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om te kunnen functioneren als wielervereniging door activiteiten te organiseren en je in staat te stellen om mee te doen met trainingen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van nodig. EWV Het Oosten verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze faciliteiten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het factureren van de contributie;
  • Het inschrijven bij de NTFU;
  • Het organiseren van activiteiten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Artikel 3: Delen met anderen

EWV Het Oosten verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap (bijvoorbeeld de NTFU), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of regelgeving. Persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gedeeld worden met derden.

Artikel 4: Jeugdleden jonger dan 16 jaar

Omdat we ook leden hebben die jonger zijn dan 16 jaar verzamelen en verwerken we voor dezelfde doeleinden ook gegevens van de ouders of verzorgers van deze jeugdleden. De gegevens behandelen we uiteraard met dezelfde zorgvuldigheid als die van de overige leden.

Artikel 5: Beveiliging

De ledenadministratie, en daarmee alle persoonsgegevens, wordt alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Artikel 6: Hoe verzamelen we gegevens

Wij ontvangen gegevens van onze leden en indien van toepassing hun ouders/verzorgers op de volgende manieren:

  • Het inschrijvingsformulier
  • Het contact formulier op de website
  • Via e‐mail

Artikel 7: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en laten aanpassen door een verzoek in te dienen bij de Ledenadministratie via het mailadres secretaris@ewv‐hetoosten.nl.

Artikel 8: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je lidmaatschap bij ons beëindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je het lidmaatschap bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Ledenadministratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechtmatige persoon is gedaan, zullen we een controle van de identiteit uitvoeren.

Artikel 9: Beeldmateriaal

Tijdens trainingen of andere activiteiten kunnen vanuit journalistiek oogpunt foto’s en/of video’s gemaakt worden die vervolgens op de website en/of social media getoond zullen worden voor o.a. promotiedoeleinden. Hiervoor zal niet afzonderlijk toestemming gevraagd worden. Indien een foto verwijderd dient te worden kan daarvoor een verzoek ingediend worden via het e‐mailadres: secretaris@ewv‐hetoosten.nl.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze 
privacyverklaringspagina.

Artikel 11: Vaststelling

Deze privacyverklaring is ter besluitvorming voorgelegd en vastgesteld door het bestuur van EWV Het Oosten op 28 juni 2018 te Enschede.