Skip to main content

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan gebeuren tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele lopende jaar verschuldigd.