Skip to main content

Algemene voorwaarden

Enschede: 14 januari 2019

 1. De leden gaan akkoord met de statuten van de vereniging. Deze zijn op te vragen bij de secretaris en hier te vinden op de website.
 2. EWV het Oosten is aangesloten bij de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU), de overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen.
 3. De leden zijn verplicht om via de vereniging lid te worden van de NTFU. De vereniging zorgt voor de aan- en afmelding van leden en de betaling van de kosten.
 4. De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij de contributie zijn de kosten van de NTFU inbegrepen.
 5. Nieuwe leden zijn verplicht een teamshirt met korte mouw en lange rits (tegen gereduceerde prijs) aan te schaffen. Het teamshirt wordt tegelijk met de eerste contributie in rekening gebracht.
 6. De jaarlijkse contributie en andere betalingen worden geïnd via automatische incasso. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, machtigt u de vereniging om doorlopend het bedrag van uw rekening af te schrijven. In de Algemene Ledenvergadering van 21 November 2011 is hiertoe unaniem besloten. De leden krijgen bericht over de eventuele contributieverhoging en de periode waarin de contributie wordt geïnd.
  Vragen hierover richten aan ledenadministratie@ewv-hetoosten.nl
 7. Beëindigen van het lidmaatschap gaat via de website. De opzegtermijn is minimaal 4 weken vóór het verstrijken van het lidmaatschapsjaar.
 8. Leden dienen zich minimaal 1x per jaar in te zetten voor een vrijwillige taak.
 9. Nieuwe leden verklaren zich met het lid worden van EWV Het Oosten akkoord met het gebruik van fotoen/of videomateriaal door de vereniging voor publicitaire doeleinden.

Het Bestuur

Logo Rabobank
Logo Ten Tusscher