Skip to main content

Overlijden Meindert Haringsma

Ons bereikte het droevige bericht dat op 22 januari 2022 na een relatief kort ziekbed is overleden ons oudste clublid

Meindert Haringsma

Meindert was, ondanks zijn leeftijd van 80 jaar, nog tot ongeveer drie maanden geleden actief op de racefiets. Weliswaar op een aangepast tempo, maar toch! Meindert heeft zich in de afgelopen jaren als oud horeca-man bij tijd en wijle ingezet als vrijwilliger om te zorgen voor de inwendige mens bij clubtochten of -evenementen.  En hij fietste regelmatig op 5 mei het laatste deel mee van de fietstocht naar de Oude Markt in Enschede waar onze vereniging het Bevrijdingsvuur uit Wageningen afleverde. Hij was deze maand net 40 jaar lid bij onze vereniging. Helaas hebben we hem daar niet meer mee kunnen feliciteren

Wij wensen zijn echtgenote en familie de komende tijd veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Het bestuur