ATB seizoen breekt weer aan

Het ATB seizoen breekt weer aan.
EWV het Oosten is verantwoordelijk voor het onderhoud van de ATB route rondom Enschede. Indien er onregelmatigheden en/of bijzonderheden op de route worden geconstateerd dan graag een melding maken naar: mtbonderhoud@ewv-hetoosten.nl